Nyheder fra Hjernø Værktøjsfabrik A/S

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Nyheder fra Hjernø Værktøjsfabrik A/S

Det er en yderst erfaren herre, der den 15/11 tiltræder som Hjernøs nye key account manager.

Jeppe Juul Sørensen kommer med en baggrund som produktionschef i en række plastvirksomheder og har senest hos Lego arbejdet med R & D inden for værktøjer og plaststøbning.

De markant forbedrede fysiske rammer i vores nye domicil har givet os en enestående mulighed for at redesigne og optimere vores fabrikslayout.

”Vi har i langt højere grad end tidligere nu mulighed for at lave en produktionslinje, hvor man tilgodeser et naturligt og optimalt flow hele vejen gennem produktionen,” siger Aage Agergaard, der blandt andet har kigget meget på den optimale placering og gruppering af maskiner.

Det skal ikke kun komme vores medarbejdere til gode, at vi snart flytter til nye og større omgivelser.

Også kunderne kommer til at nyde godt af de forbedrede fysiske rammer, der mere end fordobler pladsen i forhold til vores hidtidige domicil.

Hjernø flytter snart til nye og større lokaler.

Og selvom det nye domicil kun ligger få hundrede meter væk, er det stadig sin sag at flytte Hjernøs over 50 produktionsmaskiner og lige så mange medarbejdere. Især når vi har et erklæret mål om, at flytningen ikke på nogen måde må gå ud over vores daglige produktion.

Det er vigtigt at få så mange øjne som muligt på et værktøj.

Derfor udnytter vi hos Hjernø, at vi er Danmarks største værktøjsfabrik med et helt hus fyldt med værktøjsspecialister.

Med købet af en helt ny Arburg 470 Golden Electric sprøjtestøbemaskine øger vi kapaciteten yderligere i vores testcenter.

I testcentret tester og indkører vi vores værktøjer for at sikre os, at de er produktionsklare fra dag ét, når vi leverer værktøjet til kunden.

Hjernø tager endnu et ambitiøst skridt i retning mod at udvikle morgendagens intelligente værktøj med ansættelsen af en data- og maskiningeniør, der skal være med til at trække endnu mere elektronik ind i vores værktøjer.

Det er en teknologisk udvikling, Hjernø allerede har taget hul på, blandt andet med implementeringen af servodrev og avancerede følere i flere og flere værktøjer, og det er en udvikling, der nu bliver accelereret yderligere.

I sit seneste nummer går fagbladet PlastPanorama i dybden med de investeringer, som Hjernø har foretaget i både maskiner og personale for at kunne tilbyde vores kunder produktionsklare værktøjer, der virker fra dag ét.

Det kræver nemlig både en prøvestøbsafdeling med egne sprøjtestøbemaskiner og dygtige plastspecialister.

Med ansættelsen af fire nye værktøjsmagere mander Hjernø markant op på service, der i forvejen er en af grundstenene i Hjernø Værktøjsfabrik.

”Vi får fire nye folk i vores montage- og reparationsafdeling. Vi vil gerne kunne tilbyde vores kunder endnu bedre service, hvad angår både planlagt, langsigtet vedligehold og akut opståede problemer,” forklarer administrerende direktør Aage Agergaard.

Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre, at Hjernø Værktøjsfabrik i løbet af efteråret 2017 flytter til nye og større lokaler (billedet) for at kunne forfølge vores ambitiøse vækststrategi.

Rent geografisk ligger det kommende domicil kun en halv kilometer fra den nuværende adresse i det nordvestlige Odense NV, men forretningsudviklingsmæssigt er der tale om et kvantespring af de større.

Med små 4.000 m2 i det nye domicil bliver der tale om mere end en fordobling i forhold til de nuværende faciliteter på Hans Egedes Vej.

Mekanik og elektronik smelter i stigende grad sammen i Hjernøs værktøjer.

Således sælger vi flere og flere værktøjer med integreret servomotor, der giver mulighed for en meget mere præcis styring end med pneumatisk eller hydraulisk træk.

”Servomotoren er integreret med sprøjtestøbemaskinens styring og giver således en meget mere effektiv styring, fordi du kan kontrollere en lang række værktøjsfunktioner direkte på sprøjtestøbemaskinens brugerflade,” forklarer administrerende direktør, Aage Agergaard.

Hver eneste uge samles samtlige medarbejdere fra alle Hjernøs afdelinger til et ugentligt tavlemøde.

Her gennemgås rutiner, standarder, kommende opgaver og andre emner for at sikre en så optimal produktion som muligt.  Disse møder er med til at sikre, at vi kan opretholde en løbende produktion af 30-40 værktøjer ad gangen med høj leveringssikkerhed.

Takket være vores tekniske emnedesigner, Kenneth Nielsen, kan vi tilbyde vores kunder at hjælpe dem med det tekniske emnedesign af det plastemne, vores værktøjer skal producere. Det er som regel den sikre vej til et optimalt design af såvel værktøj som emne.

Den slags teknisk emnedesign tilbyder vi også, at Kenneth kan lave direkte ude hos kunderne, så kunden så at sige kan kigge med over skulderen.

Kæmper du også med, at kølekanaler og kerneindsatser i dine værktøjer ruster efter selv kort tids brug?

Værktøjer, der bliver ædt op af rust fra kølevandet, er et velkendt problem i plastindustrien.  Det forsøger Hjernø nu at adressere med vores nyudviklede metode til partiel rustbeskyttelse af kølekanaler, kerner og kerneindsatser på værktøjer.

Vi er stolte over at udvikle og producere danske specialværktøjer i høj kvalitet.

Men nogle gange giver det mening at supplere specialværktøjerne med billigere værktøjer for at få enderne i en projektøkonomi til at mødes.

Derfor har Hjernø gennem flere år haft et tæt og frugtbart samarbejde med en række faste kinesiske samarbejdspartnere, der kan levere prisøkonomiske nettoværktøjer.

Det er ikke altid helt simpelt at indkøre nye værktøjer i en plastproduktion.

Derfor tilbyder Hjernø nu – såfremt opgaven kræver det – at sende en af vores indkøringsspecialister med ud til kunden, når et nyt værktøj skal tages i brug i produktionen.

Hvad får egentlig vores kunder til at vælge lige os, når de skal bruge et værktøj?

Det spørger vi af og til vores kunder om. Og svaret er faktisk lidt overraskende.

Tendensen er tydelig hos Hjernø for tiden: Kunderne placerer flere og flere serieordrer hos os på større serier af værktøjer.

”Vi oplever, at trenden går mod, at det er hele serier af værktøjer, vores kunder køber. Og ikke, som tidligere, bare enkelte værktøjer,” siger administrerende direktør, Aage Agergaard, som tilføjer, at det gør sig gældende for såvel plastproducenter som andre kunder.

Det er ledere fra en perlerække af Danmarks tunge virksomheder, som Hjernøs produktionschef Martin Riedel gnubber skuldre med for tiden.

Han er nemlig pt. godt halvvejs i en 2,5 år lang international MBA i ledelse på den anerkendte Henley Business School i England.

Det er velkendt, at nyfremstillede værktøjer ofte har en vis indkøringstid, før de bliver godkendt til produktion af kunden.

Tit skal der foretages småjusteringer af værktøjet, før alle funktioner og tolerancer sidder helt i skabet, hvilket kan medføre unødige forsinkelser og ekstraomkostninger for såvel værktøjsmager som kunde.

Traditionelle ammunitionskasser af stål har domineret markedet for ammunitionskasser siden 2. Verdenskrig. Men nu er en dansk udviklet kasse i plast klar til at tage kampen op.

Kassen er udviklet af den danske virksomhed PlastPackDefense (PPD), og Hjernø har været med inde over projektet som udviklingspartner.

Hjernøs årelange fokus på at rekruttere dygtige lærlinge til vores værktøjsproduktion vækker nu også opmærksomhed uden for vores fire vægge.

Tidligere på vinteren lagde Erhvervsavisen Fyn således vejen forbi vores fabrik for at høre nærmere om Hjernøs rekrutteringsstrategi, der starter helt tilbage i folkeskolen. En strategi, der betyder, at Hjernø nu har fem lærlinge i produktionen – det højeste antal nogensinde.

Navnet er Sam Liu, passet er kinesisk og han tilbragte to hele uger i Odense i december måned for at introducere vores medarbejdere til Hjernøs nye CAM-system.

Systemet hedder ZW3D og leveres af kinesiske ZWCAD Systems. Det er helt nyt i Danmark, og derfor var konsulent Sam Liu på visit i H.C. Andersens berømte fødeby.

Nordiske Medier har lanceret et spritnyt fagmagasin om plastbranchen. Magasinet dykker bl.a. ned i emner som sprøjtestøbning, 3D-print og robotteknologi.

Derudover bliver magasinet fremover direkte informationskanal for brancheorganisationen Plastindustrien.

Syv af vores dygtige værktøjsmagere og konstruktører kunne tilbage i december kalde sig certificerede projektledere efter et intensivt uddannelsesforløb hos Erhvervsakademiet Lillebælt.

Det har bladet PlastPanorama bragt en artikel om, som kan læses her: http://bit.ly/2jGN3Jv

Uddannelse er ikke længere forbeholdt de unge. I dag uddanner man sig løbende gennem livet.

Det gælder også for Hjernøs tekniske chef, Per Rasmussen. Han er oprindelig uddannet værktøjsmager, har i adskillige år fungeret som Hjernøs tekniske chef og kan nu også skrive en mini-MBA i ledelse på CV’et.

Der har aldrig rendt flere lærlinge rundt i Hjernøs produktion end nu.

I alt fem lærlinge har Hjernø taget ind, senest to her i januar måned, for at styrke den livsnødvendige forsyningskæde af værktøjsmagere. Uden værktøjsmagere, ingen værktøjer.

Det giver altid et bedre resultat, hvis et værktøj trækkes igennem produktionen af medarbejderne selv frem for at blive skubbet igennem af ledelsen.

Det er tankegangen bag at lade i alt syv af vores værktøjsmagere og konstruktører gennemføre en akademisk projektlederuddannelse hos Erhvervsakademi Lillebælt. Et forløb, der langt hen ad vejen har været skræddersyet til Hjernø.

Mød Kenneth.

Han er Hjernø Værktøjsfabriks første tekniske emnedesigner. Og på trods af at han kun har været en del af medarbejderstaben i godt og vel 18 måneder, er han allerede blevet en vigtig komponent i Hjernøs konstruktør- og projektgruppe.

Time-to-market er et altafgørende konkurrenceparameter for enhver produktionsvirksomhed. Og stilstand i produktionen som følge af et nedbrud på værktøj, kan hurtigt koste dyrt.

Derfor tilbyder vi altid, at akut opståede nedbrud på værktøjer, kan hentes ind til reparation hos os inden for én time. Uanset hvor i landet værktøjet befinder sig.