Hjernø tilbyder produktionsklare værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Hjernø tilbyder produktionsklare værktøjer

Det er velkendt, at nyfremstillede værktøjer ofte har en vis indkøringstid, før de bliver godkendt til produktion af kunden.

Tit skal der foretages småjusteringer af værktøjet, før alle funktioner og tolerancer sidder helt i skabet, hvilket kan medføre unødige forsinkelser og ekstraomkostninger for såvel værktøjsmager som kunde.

Disse fordyrende ekstra led har Hjernø reduceret til et minimum, idet vi, takket være betydelige investeringer i vores produktion og i vores medarbejdere, kan tilbyde at lave de nødvendige tests og indkøringer in-house.

”Alle tests og eventuelle justeringer foregår hos os. Så når vi leverer et værktøj til kunden, er det i langt de fleste tilfælde produktionsklart og kan integreres direkte i kundens produktion uden unødig forsinkelse,” siger administrerende direktør, Aage Agergaard.

Egne plastmagere sikrer kvaliteten
Hjernø råder over et testcenter med sprøjtestøbemaskiner og nødvendigt udstyr til afprøvning, tests og godkendelse af værktøjernes funktion. Testarbejdet varetages blandt andet af to specialister, der er udlært plastmagere.

”Det er ikke kutyme i vores branche, at en værktøjsfabrik har plastmagere ansat udelukkende til tests af værktøjer. Men vi ser det som et nødvendigt skridt på vejen i forhold til at kunne levere værktøjer, der fungerer fra dag ét,” siger Aage Agergaard.

Han tilføjer, at Hjernø har en streng politik om, at virksomhedens sprøjtestøbemaskiner udelukkende bliver anvendt til tests og ikke til decideret produktion.

”Vi ønsker naturligvis ikke at konkurrere på plastproduktion med vores kunder,” siger Aage Agergaard.

FAT-test
Testprocessen omfatter systematisk indkøring, efterfølgende emnekontrol og udarbejdelse af en QM-rapport (Quality Management) med procesparametre, der sendes til kunden.

Afslutningsvist udføres der en 4-8 timers FAT-test (Factory Acceptance Test), inden værktøjet leveres til kunden.

Læs mere om vores prøvestøbnings- og testafdeling her: http://www.hjerno.com/da/produktion/provestobning