• Du er her:  
  • Velkommen
  • Nyheder
  • Lad os hjælpe dig med at indkøre dine værktøjer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Lad os hjælpe dig med at indkøre dine værktøjer

Hos Hjernø tilbyder vi altid en totalgaranti på vores værktøjer. Hvilket omfatter, at vi ikke slipper et værktøj, før vi er sikre på, det fungerer ude i kundens produktion. For deri ligger garantien i, at vi leverer produktionsklare værktøjer.

Derfor er vores specialister ofte med ude hos kunden og deltage i indkøringen af værktøjet i kundens produktion.

På den måde sikrer vi os, at det færdige emne produceres på en måde, der er afstemt efter værktøj og sprøjtestøbemaskine – hvilket i sidste ende er med til at forbedre emnets totale økonomi.

”Det betyder også, at vi opnår en stor indsigt i, hvordan værktøjet i praksis anvendes hos kunden. Den viden bruger vi til at optimere vores værktøjer”, lyder det fra administrerende direktør Aage Agergaard.

Vigtige prøvestøb
Forud for indkøringen ude hos kunden pågår et omfattende test- og kvalitetssikringsarbejde på Hjernøs fabrik.

Når et værktøjet er færdigproduceret, udføres der således kvalitetstests ud fra et forud defineret testforløb på normalt 33 punkter. Det omfatter bl.a. funktionstest af elektronik, hydraulik, pneumatik, tryk- og flowmåling af kølekredse samt en masse detaljerede test af diverse mekaniske funktioner. Testen omfatter normalt også afsluttende funktionstest af værktøjet i vores prøvestøbnings-testcenter samt støbning af emner med efterfølgende visuel og teknisk kontrol af emnerne.

Disse prøvestøb holdes derefter op mod - og bliver bedømt ud fra - de flowsimuleringer, der blev lavet sammen med konstruktionsforløbet.

”Vi forsøger at vende flowsimuleringsprocessen 180 grader ved at lade simuleringerne tage udgangspunkt i vores specialisters viden fra prøvestøbafdelingen frem for i konstruktionsafdelingen. Derved opnår vi mere realistiske forudsigelser af støbningen, så der tages højde for udfordringerne i støbningen af emnerne i værktøjsdesignet,” forklarer Aage Agergaard.

Indkøring kan også foregå hos kunden
Afslutningsvist er der mulighed for at bistå kunden med indkøringen ude i kundens produktion. Det kan især være en fordel i forbindelse med teknisk komplicerede værktøjer som f.eks. 2K-værktøjer, hvor processerne og sprøjtestøbemaskinen ofte er meget specifikke for det givne værktøj.

Det er en stor succes, oplever Aage Agergaard. Af og til vender Hjernøs specialister endda hjem med værktøjet i firmabilen igen, fordi der lige var en enkelt ting, der kunne optimeres, selv om kunden umiddelbart var tilfreds.

”Vores kunder har efterhånden fået stor respekt for vores støbespecialister og betragter dem nu som værdifulde sparringspartnere, hvilket jeg er rigtig glad for. På den måde bidrager vi jo også til, at værktøjerne kan tages i brug i vores kunders produktion på endnu kortere tid end tidligere,” tilføjer Aage Agergaard.

På billedet ses Hjernøs støbespecialist Jørgen Poulsen til en værktøjsindkøring hos J. Krebs & Co sammen med J. Krebs & Co’s tekniske chef Martin Ranhauge.