Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Nye ansvarsområder i produktion og logistik

I de fortsatte bestræbelser på at effektivisere produktionen så meget som muligt har Hjernø gennemført en række ændringer i organisationen.

Vores hidtidige logistikansvarlige, Søren Larsen (billedet), er blevet ny Progress & Purchase Manager med ansvar for at sikre overholdelsen af tidsplaner i produktionen og afrapportere til vores kunder.

”Det er vigtigt at understrege, at Søren ikke skal være projektleder. Han skal ikke være helt nede i de tekniske detaljer, men derimod bevare det store forkromede overblik. Han skal så at sige være kundens mand i huset og være kundens garant for, at produktionen overholder sine deadlines,” forklarer administrerende direktør Aage Agergaard.

Nye ansvarsområder i produktionen
Sørens nye stilling betyder, at en del af hans hidtidige arbejdsopgaver overgår til logistikmedarbejder Mohammed Ali. Han vil fremover have ansvaret for alle indkomne varer og forsendelser.

Også i produktionen har flere medarbejdere fået nye ansvarsområder. Jesper Eg Larsen vil fremover være ansvarlig for specielle, teknisk krævende projekter, Ulrik Andersen for reparationer og Lars Arntoft for nye værktøjer.

Selve produktionsplanlægning vil fortsat blive varetaget af Tool Shop Manager Kristian Jessen Hansen, der samtidig har det overordnede ansvar for hele produktionen.

Arbejder ud fra den samme database
”Vi laver disse ændringer for at imødekomme vores kunders krav om såvel høj kvalitet som høj leveringssikkerhed. Det betyder naturligvis, at vi efterhånden er en del ledere her i huset, men alle tager udgangspunkt i det samme fælles OrderFlow-system, vi implementerede tidligere på året,” fortæller Aage Agergaard.

Læs mere om OrderFlow-databasen her.