Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Den nyeste teknologi kræver de dygtigste hoveder

Det er til ingen nytte at råde over industriens bedste teknologier, hvis ikke man kan udnytte dem optimalt.

For at sikre at vores medarbejdere er klædt ordentligt på til at håndtere vores udstyr og maskiner i produktionen, sørger vi derfor jævnligt for at afholde kurser og andre opkvalificeringsforløb.

Det seneste eksempel på det er et kursus, vi afholdt for vores sænkgnistafdeling, hvor to tyske instruktører fra Makino kom til Odense for at undervise vores egne specialister i Makinos nye software til netop sænkgnistmaskiner.

”Sådan et forløb er selvfølgelig lidt omkostningstungt, men det er i sidste ende en god investering. Vi sikrer os, at vores medarbejdere kan udnytte software og dermed maskinerne optimalt, så vi kan højne kvaliteten og leveringssikkerheden yderligere,” fortæller administrerende direktør Aage Agergaard.

Vigtigt med sparring og videnudveksling
Tilsvarende har to medarbejdere fra henholdsvis teststøbeafdelingen og konstruktionsafdelingen for nylig deltaget i et brugergruppemøde i København om den nyeste udvikling inden for vores flowanalysesoftware Moldex3D.

”Her løste vores medarbejdere nogle praktiske cases i samarbejde med andre specialister fra industrien. Den slags sparring og udveksling af viden er rigtig vigtig for en højteknologisk virksomhed som vores,” slutter Aage Agergaard.