Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Kompliceret emne krævede utraditionel løsning

Hos Hjernø elsker vi en god udfordring. Det blev endnu en gang bevist på et nyligt projekt.

Her blev vi af en svensk kunde bedt om at fremstille et værktøj til et plastemne med ultratynde huller, men samtidig med en meget kraftig godstykkelse i helt glasklart materiale med polerede overflader. Derudover skulle emnet være i så fejlfri kvalitet som overhovedet muligt.

Det indebar blandt andet, at der ikke måtte være antydning af delelinjer, finner, sugning i den store godstykkelse eller andre ting på det færdige emne. Desuden skulle emnet være fuldstændig stressfrit for at kunne håndtere det laserlys, som emnet – et plastprodukt til medicoindustrien - udsættes for ude hos slutbrugeren.

”Overfladen skulle være fuldstændig homogen, da det ellers ville give en negativ påvirkning af laserlysets afbøjning. Derfor bestod øvelsen i at fremstille et fuldstændig homogent emne uden sugninger – vel at mærke i en godstykkelse, der ikke kan lade sig gøre med traditionel sprøjtestøbning,” lyder det fra konstruktør Preben Giversen.

Komprimeres under højt tryk

Løsningen blev at fremstille et såkaldt kompressionsværktøj, hvor emnet støbes på traditionel vis, inden det komprimeres inde i selve værktøjet under et højt tryk, der kan udligne de sugninger, der normalt opstår under støbningen.

”Udfordringen er, at normalt skal værktøjet være helt lukket, når der støbes plastmateriale ind i formen, ellers kommer der oversprøjt ud ved lukkefladerne med store finner. Samtidig opstår der også et problem med at holde eftertryk mv. for netop at reducere sugningerne så meget som muligt i den meget store godstykkelse,” forklarer Preben Giversen.

”Derfor var vi nødt til at fremstille et værktøj, der kunne fuldstøbe emnet uden, at det var lukket helt sammen. Vel at mærke helt uden oversprøjt og finner og derefter komprimeret under ultrahøjt, så sugninger og den slags blev neutraliseret”, forklarer Preben Giversen.

Enten-eller

Der indgik også en række meget små huller, der med hulstørrelser på 0,6 x 0,4 millimeter, en radius på 00,7 millimeter og en godstykkelse på 5 millimeter også på tolerancerne var en væsentlig udfordring. Ikke mindst fordi overfladerne i de ultra små huller skulle kunne poleres til slut.

”Men det lykkedes over al forventning, og skuddene var perfekte i første FOT-test. Sådan er det med den slags opgaver: Det er enten-eller. Hvis emnet ikke er perfekt i første hug, kan man lige så godt starte forfra,” lyder det fra Preben Giversen.

Ultraavanceret bearbejdning

Han kalder det svenske projekt for endnu et godt eksempel på Hjernøs evne – og lyst – til at arbejde med ultrapræcis bearbejdning af meget komplicerede emner.

”Vores efterhånden solide erfaring med tilsvarende opgaver inden for bl.a. brændselscelleproduktion og mikroværktøjer har virkelig rustet os til at arbejde med den form for ultraavanceret bearbejdning,” slutter Preben Giversen.