Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Hjernø med i projekt under Industriens Fond

I kølvandet på coronakrisen har Industriens Fond afsat 150 millioner til at styrke de danske virksomheder og genstarte dansk erhvervsliv. Både på den korte og den lange bane.

Det initiativ har Hjernø sagt ja tak til at være en del af, og derfor har vi sammen med konsulentfirmaet Valcon gennem de seneste måneder forsøgt at afdække, hvordan vi kan styrke Hjernøs konkurrenceevne.

”Vi er stadig ikke færdige med projektet, men det tegner lovende, og vi ser virkelig nogle gode potentialer for forbedringer,” siger Kris Agergaard, Business Strategy Specialist og Hjernøs tovholder på projektet.

Tre fokusområder

Han har i samarbejde med Valcons konsulenter og en række andre Hjernø-medarbejdere udpeget tre områder, hvor der er basis for optimeringer: Reducering af gennemløbstider, øgede kompetencer inden for service samt øget fokus på mere standardiserede konstruktioner i værktøjsafdelingen, der samtidig skal bane vejen for en højere frihedsgrad i konstruktionen. 

De foreløbige resultater tegner så lovende, at projektet nu skal køre som et decideret udviklingsprojekt i Hjernø med Valcons konsulenter på sidelinjen. 

”Når man har et konsulentfirma på, er man sikret noget fremdrift på projektet. Vores hverdag er travl, og det er naturligvis begrænset, hvad vi i sidste ende har af ressourcer og tid i dagligdagen,” siger Kris Agergaard.

Usædvanlig profil

Som cand. merc. i Strategi og Organisation er det Kris Agergaards rolle at hæve sig over den daglige drift og i stedet mere kigge på, hvordan Hjernø overordnet set kan nå sine vækstmål. Blandt andet via de optimeringer, som genstartNU-projektet har identificeret.

”At have en Business Strategy Specialist siddende i huset er en lidt usædvanlig profil for en værktøjsfabrik. Men vi har indset nødvendigheden af at have en medarbejder, der kan have det lange lys på og være bindeleddet mellem den daglige drift og vores langsigtede, strategiske mål,” siger Aage Agergaard.