Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Udsendes ca. 10-12 gange om året.
Nemt at afmelde igen - og vi videregiver naturligvis ikke din e-mail-adresse til andre.

Stor efterspørgsel på 2K-værktøjer

Det sker ofte, at vores kunder kommer til os med forespørgsler på emner, de ikke er sikre på kan produceres. Det gør sig også gældende inden for de tokomponentværktøjer – 2K-værktøjer – som Hjernø producerer flere og flere af.

”Vi har især i år fået mange opgaver inden for 2K-værktøjer. Det er virkelig ved at blive et speciale for os og et godt eksempel på, at vi som værktøjsfabrik kan hjælpe vores kunder til bedre løsninger, hvis vi bliver involveret så tidligt i processen som muligt,” lyder det fra administrerende direktør Aage Agergaard.

Kræver at man stiller de rigtige spørgsmål

2K-værktøjer anvendes til fremstilling af tokomponentemner, hvor man typisk ved at sammenhæfte to forskellige komponenter i hvert sit materiale kan give emnet nogle unikke features – eksempelvis et innovativt design eller integrerede pakkeflader.

”Det er en ret kompliceret fremstillingsproces, der fordrer store krav til selve værktøjet. Jeg tror, vi har fået succes på området, fordi vi for det første har de rigtige specialister og rutiner her i huset. Og for det andet fordi vi tager hele servicepakken i brug med vores rådgivning. Både på projektstadiet, og når det færdige værktøjs skal indkøres hos kunden,” forklarer Aage Agergaard.

Han henviser til, at Hjernø over årene er blevet tæt på verdensmester i design og produktion af såkaldte kollapskerneværktøjer. Og det er blandt andet disse erfaringer, som Hjernø har taget med over på 2K-området i forhold til at videreudvikle på teknikken bag.

Dygtige plastspecialister

Hjernø råder over eget testcenter med sprøjtestøbemaskiner til prøvestøb af emner og egne plastspecialister. Og netop plastmagerne spiller ofte en nøglerolle på 2K-projekterne.

”De kan sparre med vores kunder, eksempelvis i forbindelse med viden om anbefalede procesparametre, materialer og vedhæftninger mellem de to komponenter samt i forbindelse med den endelige produktionsopstart hos kunden,” siger Aage Agergaard og tilføjer:

”Vi har som eksempel for ganske nyligt oplevet, at en af vores kunder kun turde gå ind i produktionen af meget specielle 2K-emner, hvis Hjernø sagde ja til at udvikle værktøjet. Netop fordi det kræver så meget viden.”

Helt nye værktøjsløsninger

Den endelige løsning omfattede blandt andet udviklingen af helt nye værktøjsløsninger på to af emnerne.

”Det er et meget godt eksempel på, at bliver vi involveret tidligt i projektet, kan vi lettere hjælpe med at bære projektet helt i mål,” slutter Aage Agergaard.